Nieuws archief van april 2020

30-04

Het trainingsschema vanaf 11 mei is bijna klaar en wordt uiterlijk eind deze week geplaatst op de site!


26-04

De JTC heeft, in samenwerking met het Bestuur, na de persconferentie van 21 april, als een speer een plan gemaakt om de korfbaltrainingen voor de jeugd weer mogelijk te maken. Na afstemming van het Bestuur met de Gemeente Harderwijk (afgelopen vrijdag), hierbij alvast een samenvatting wat iedereen kan verwachten:

- we starten voor de jeugd vanaf maandag 11 mei weer met de trainingen (op het veld)

- we starten met de huidige teams en de huidige trainers; alle teams gaan 1x per week trainen

- er wordt gewerkt aan een aangepast trainingsschema

- het sportpark (veld) gaat beperkt open, en is alleen voor traines en kinderen te betreden (dus niet door ouders)

- we organiseren een specifieke routing (éénrichtingsverkeer, aparte ingang, aparte uitgang) en logisitiek (kinderen halen/brengen) etc.

- er zullen aangescherpte hygiëne- en schoonmaakvoorschriften gaan gelden

- we gaan (mede op last van de gemeente) veldwachten inzetten, die gaan toezien op een goede wijze van het toepassen van de regels

- trainers worden nog op de hoogte gebracht van de nieuwe regels, werkwijze, etc.

- de focus voor de A, B, C-jeugd wordt een apart programma aangeboden met focus op lekker samen sporten, in vebinding met elkaar en in conditie komen/blijven

- de D, E, F-jeugd kan gewoon trainen met focus op lekker samen sporten, speelplezier, in conditie komen/bliljven, verdere ontwikkeling

- de trainingen worden niet gebruikt als selectiemiddel voor de teamindeling van volgend seizoen 

 

De komende twee weken zullen het Bestuur, de JTC en de verschillende commissies, alles in het werk stellen om te zorgen voor de realisatie van het plan. In die twee weken zal er ook steeds meer duidelijk worden. Op dit moment kunnen we nog onmogelijk alle vragen beantwoorden, maar zodra we meer weten, zullen we dat via de site communiceren en ook via de bestaande Whatsapp-groepen.

We zijn heel blij dat we aan de slag kunnen en dat er binnenkort weer trainers en spelers op het veld te vinden zijn! Ons doel is te zorgen dat het opstarten van de trainingen op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, zodat verspreiding van het coronavirus wordt tegengegaan.

Doe je mee? Jouw hulp is daarbij namelijk heel hard nodig; we rekenen graag op je!


22-04

Beste leden van Unitas/Perspectief,

Nu het einde van het seizoen opeens veel eerder is, zullen we de kleding ook weer moeten innemen. Dat zal dit jaar even wat anders gaan dan anders en ik(Ante) heb jullie hulp hard nodig!

Ik(Ante) zou graag willen dat 1 iemand van het team alles verzamelt (denk aan tassen, trainingspakken etc als jullie team dit heeft) en het op onderstaande momenten komt inleveren in het clubhuis. In verband met de veiligheid wil ik niet dat iedereen apart komt maar dat er 1 iemand namens het team alles komt brengen.

Ik wil graag weten wie en wanneer het komt inleveren in het clubhuis. We mogen niet met veel mensen bij elkaar komen natuurlijk.

Inlevermomenten zijn:
woensdag     29 april     19.00-19.45 uur
donderdag    30 april     10.00-10.45 uur
woensdag     6 mei        10.00-10.45 uur

Vul via deze planner in wanneer je vanplan bent om te komen.


21-04

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de overheid, wil het bestuur van Unitas/Perspectief graag van zich laten horen.

We gaan kijken, samen met de betrokken commissies, hoe korfbal op een verantwoorde manier weer mogelijk kan worden gemaakt voor onze jeugdspelers. In de aangekondigde maatregelen wordt sporten in teamverband voor spelers tot 12 jaar vanaf 28 april weer toegestaan en voor spelers van 12 tot 18 jaar zijn er mogelijkheden waarbij anderhalve meter afstand moet worden gewaarborgd.

Zoals je zult begrijpen is het terrein van Unitas/Perspectief tot nader bericht nog steeds gesloten voor onze leden.


20-04

Helaas ligt het korfbalseizoen alweer even stil en ondertussen heeft het KNKV ook een aantal beslissingen genomen. De veldcompetitie wordt als niet gespeeld beschouwd en dit houdt in dat er geen promoties of degradaties zullen plaatsvinden en iedereen komend seizoen weer op hetzelfde niveau speelt als het afgelopen seizoen.

Voor de zaalcompetitie heeft het KNKV een andere keuze gemaakt, hierbij worden de competities beëindigd met de huidige standen.

Het bijzondere is dat Unitas/Perspectief 1 nu kampioen is geworden en hiermee promoveert naar de hoofdklasse. Het moet voor de spelers en staf heel gek zijn om zo kampioen te worden en niet de ontlading van een kampioenschap te voelen op de wedstrijdvloer. Neemt niet weg dat wij als bestuur ontzettend trots zijn op het behaalde resultaat en wij zullen hier zeker nog aandacht aan besteden wanneer we daar weer mogelijkheden hebben. Daarnaast zijn ook het vijfde, D5, E2, E4, E7 en F1 kampioen geworden.

Ook binnen onze vereniging ontstaan mooie initiatieven. De materiaalcommissie heeft besloten om materiaal uit te lenen aan onze leden zodat er thuis toch nog gekorfbald kan worden. Daarnaast verzorgt Jeroen Dirksen een online work-out waar onze leden aan mee kunnen doen. De C1 heeft zelf een online work-out met het team gedaan en de F1 is ondertussen voorzien van mooie kampioensshirts.

Wat de komende tijd gaat brengen is nog onzeker. Wij zullen de richtlijnen op de voet blijven volgen en houden jullie op de hoogte.

 


20-04

Het korfbalseizoen is door de huidige omstandigheden vroegtijdig ten einde gekomen. Achter de schermen wordt al flink gewerkt aan de teamindeling voor het seizoen 2020/2021.
Mocht het zo zijn dat je komend seizoen niet ingedeeld wilt worden, geef dit dan z.s.m. en in elk geval vóór 1 juni door een email te sturen naar ledenadministratie@ckvunitas.nl of via het afmeld formulier. Behalve dat het voor het indelen van de teams van belang is, is het ook de deadline voor het wel of niet betalen van de contributie voor het seizoen 2020/2021.

(Jeugd)Technische commissie


15-04

Velen van jullie kennen de Broekhuis clubbonus vast al. Toch brengen wij deze actie graag nog even onder de aandacht. Op een heel simpele manier kan jij namelijk bijdragen aan het spekken van de clubkas. Heb jij onderhoud aan je auto laten uitvoeren bij Broekhuis? Of mag je jezelf misschien gelukkig prijzen met een hele nieuwe auto? Geef dit dan door aan de sponsorcommissie en Unitas profiteert mee! Lees verder om te zien hoe simpel jij onze mooie vereniging kan steunen.


Lees verder

07-04

Na aanleiding van de gehouden persconferentie door woordvoerder van het RIVM en Minister President Mark Rutte, heeft het bestuur voor Unitas/Perspectief de volgende maatregel genomen:

  • Tot en met 31 maart zal er niet meer worden getraind en zullen er geen wedstrijden worden gespeeld
  • Ook zullen alle andere bijeenkomsten niet doorgaan

Het bestuur volgt hiermee het advies van de KNKV, NOC-NSF en het RIVM.

Namens het bestuur van Unitas/Perspectief

[UPDATE 16-03]

Het KNKV heeft een besluit genomen over het  breedtekorfbal

Breedtekorfbal (zaal)
Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april gepland stonden – af te gelasten. Met inachtneming van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft. 

Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.

UPDATE 23 maart 22.15 uur

De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

 

Oproep: sluit deuren tot 1 juni
Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.

 

Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  - besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

[UPDATE: 07-04]

in navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus heeft het KNKV in de afgelopen weken enkele ingrijpende besluiten moeten nemen over de Nederlandse korfbalcompetitie. Over de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten: 

Veldcompetitie
Beschouwd als niet gespeeld
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft - of iets meer - afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling  van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen. 

Zaalcompetitie
Stand is eindstand (let op: lees ook tweede alinea)
In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking. 

Slotfase Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames nog open
Het Bondsbestuur wil de kleine mogelijkheid dat de play-offs, play-downs en de finales nog gespeeld kunnen worden - in welke vorm dan ook - open houden tot het eerstvolgende besluit van het kabinet in de week voor 28 april. Over deze optie gaat het KNKV de komende dagen met de betrokken verenigingen in gesprek. Mochten deze competities niet uitgespeeld kunnen worden, dan beslist het Bondsbestuur zo snel mogelijk nadat het kabinet helderheid heeft gegeven over de consequenties.

 

Wedstrijdkorfbal
Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie. 

Optie invoegen tussenklasse, uitvraag verenigingen en Bondsraad
Het bestuur is van mening dat het besluit ‘stand is eindstand’, in deze voor het grootste deel afgewerkte zaalcompetitie, leidt tot de minste sportieve schade. Een manier om de sportieve schade verder te minimaliseren zou zijn: het invoegen van een klasse tussen de Korfbal League en Hoofdklasse. Het invoegen van deze tussenklasse zou vanaf onderop leiden tot de doorstroom van de beste teams van de diverse klassen en tot een betere competitive balance. 

Het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van dit scenario zou een wijziging in de competitiestructuur met zich meebrengen. Het Bondsbestuur vindt het niet gepast om deze door te voeren zonder overleg met de verenigingen, Bondsraad en de reglementscommissie. Het Bondsbestuur gaat de verenigingen en Bondsraad  hierover middels een enquête bevragen. Bijgevoegd bij de enquête zijn scenario’s van zowel het huidige voorgenomen besluit, als van de impact van een eventuele nieuwe klasse. 

De enquête wordt uiterlijk donderdag 9 april uitgezet en de verenigingen krijgen tot en met 16 april de tijd deze enquête in te vullen. Deze termijn is zo kort, omdat de verenigingen moeten kunnen beginnen met de inhuur van de zalen voor de zaalcompetitie 2020/2021 en daarvoor is een tijdige zaalindeling noodzakelijk. De resultaten van de enquête worden besproken in het Bondsbestuur en de uitkomst daarvan zal het bestuur zo snel mogelijk kenbaar maken. 

Meer informatie
Dit besluit heeft op het overgrote deel van onze verenigingen invloed en het lukt ons niet om op alle komende vragen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers en fans. De meest gestelde vragen - en antwoorden - worden gebundeld in de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.


06-04

Na vier mooie en leerzame jaren bij Unitas/Perspectief stapt Annelie de Korte over naar DVO in Bennekom. Na lang twijfelen (hoofdklasse A1 bij een korfballeaque club of in de selectie bij Unitas) heeft zij besloten de kans te pakken en volgend seizoen bij DVO te gaan spelen en zich daar verder te ontwikkelen. Natuurlijk gaan we Annelie missen en we wensen haar uiteraard heel veel plezier en veel succes bij deze nieuwe stap! We blijven elkaar vast tegen komen en houden contact!


05-04

Zoals al eerder te lezen was zijn we gestart met de bouw en wat voor start.....

Over de afgelopen weken is het gehele bouwterrein klaargemaakt voor de bouw door de firma Kamphorst. Denk daarbij aan de bouwinrit, het uitvlakken van het bouwvlak en het aanbrengen van een puinlaag waardoor het bouwverkeer veilig het terrein op kan.  Daarnaast is onze hoofdaannemer Willem van der Velde begonnen met het uitzetten van het bouwvlak, uiteraard een secuur werkje....de juiste afmeting, de juiste hoogte, afstemming met de gemeente etc.


Lees verder

04-04

 

Voor het seizoen 2020/2021 zijn wij op zoek naar een trainer voor Unitas 4. Unitas 4 zal komend seizoen een mix zijn van jong en oud(er). We zoeken een enthousiaste en betrokken trainer die één keer in de week de training verzorgt en op wedstrijddagen de coaching voor zijn of haar rekening neemt.

Heb je interesse of heb jij een idee hoe deze vacature in te vullen? Neem dan contact met de TC op!
Stuur een mail naar tc@ckvunitas-perspectief.nl

Namens de TC,

Mark Wijnholds


02-04

Hallo Unitassers! Zoals jullie weten zijn alle korfbalactiviteiten tot 1 juni afgelast. Om jullie als echte korfballiefhebbers een hart onder de riem te steken hebben wij iets leuks voor jullie!
Wij gaan de materialen van onze vereniging namelijk beschikbaar stellen voor onze leden! Dit zodat jullie toch nog lekker kunnen korfballen…  Klik snel op lees verder om een paal te reserveren!


Lees verder

02-04

Het zijn bizarre tijden en we zijn nog in afwachting van de officiële afhandeling van het seizoen, maar de voorbereiding op volgend seizoen zijn in volle gang. Een belangrijke taak voor de Technische Commissie is de teamindeling..... 


Lees verder