Reiskosten declareren

Sinds 2014 is het mogelijk om de reiskosten via de website te declareren. Het is dus niet meer nodig om de briefjes bij de penningmeester in te leveren.

Om de reiskosten te kunnen declareren vult u onderstaand fomulier in, gaat akkoord dat u alles naar eer en geweten hebt ingevuld en u kiest verzenden. Het formulier wordt nu richting de penningmeester van de vereniging gestuurd en de penningmeester handelt het verder af.

Vragen? neem contact op met de penningmeester.Uw naam
Adres
Postcode & Woonplaats   
Gereden op
Gereden naar
Team Unitas/Perspectief
Overmaken op IBANnummer
Ik ga akkoord dat ik alles naar eer en geweten heb ingevuld