Veilige sportomgeving

Beste leden

Binnen Unitas willen we graag een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich kan en mag thuis voelen. Dat betekent dat we met elkaar er alles aan doen om zaken zoals treiteren, pesten, agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

Bij grensoverschrijdend gedrag zou het het beste zijn als degene die dat vertoont daar direct op wordt aangesproken. Dat is echt de beste manier, maar is in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn om dit direct te melden kan je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon. Binnen de vereniging zijn we blij dat Mirjam Rosendal deze taak op zich wilt nemen.

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen als lid, ouder, vrijwilliger, supporter of gast van Unitas die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden (of nauw betrokkenen) van de club.

Mirjam is te bereiken via het volgende mailadres: vertrouwenspersoon@ckvunitas.nl of natuurlijk via haar mobiele nummer: 06-54712800

Daarnaast is Mirjam vaak te vinden als op en langs de velden tijdens de wedstrijden en traingen van de A1/A2. Daar zet Mirjam zich namelijk in als teambegeleider.

Mirjam heel veel dank voor het invullen van deze functie

 

Het Bestuur