Wie doet wat?

Binnen onze vereniging zijn veel vrijwilligers actief. Hieronder ziet u wie wat doet.

Bestuur

Jan Hop Voorzitter voorzitter@ckvunitas.nl
Margreet Bakkenes Secretaris info@ckvunitas.nl
Frank Wever Penningmeester penningmeester@ckvunitas.nl
Jesse de Ruigh Technische zaken tc@ckvunitas.nl
Jan van der Velde Sponsorcommissie sponsoring@ckvunitas.nl
Jesse Roozeboom Facilitaire zaken facilitair@ckvunitas.nl
Jan Tonny Visser Kantine  jantonny@stichtingsportparkslingerbos.nl
     

Contactpersonen Senioren technische commissie ( TC )

Wendy Groen Voorzitter TC tc@ckvunitas.nl
Arjen Houtman Contactpersoon selectie  
Gert-Jan van de Glind Contactpersoon selectie  
Tjardo Dijkstra Senioren 3,4  
Marit van de Wal Senioren 5,6  
Wendy Groen Midweek, recreanten & 4x4  
Annemieke van Laar Wedstrijdsecretariaat  
Jesse de Ruigh Bestuurslid  
Maarten Bakker Hoofdklasse/ KL manager hoofdklassemanager@ckvunitas.nl
     

Contactpersonen Jeugd Technische Commissie ( JTC )

Marleen Wijnholds Voorzitter jtc@ckvunitas.nl
Hessel van der Bij hoofd jeugdbeleid  
Lissa Dibbink Coördinator A  
Joanne de Boer Coördinator B  
Niels van der Beek Coördinator C1+C2  
Leah Brandsen Coördinator C3+C4+C5  
Gerrit Bruinink
acant
Coördinator D  
Maaike van den Brink
Gerrit Bruinink
Coördinator E  
Rosalie van der Hoorn Coördinator F  
Lianne Kerkvliet Coördinator F  
Annemieke van Laar Coördinator kangoeroes  
Liselotte van der Bij Coördinator kangoeroes  

Wedstrijdsecretariaat

Annemieke van Laar Senioren annemieke_van_laar@hotmail.com
Christine Boonstra A Arijan.boonstra@upcmail.nl
Wilco Klomps B jwcklomps@gmail.com
Leoni Enklaar C enklaar@solcon.nl
Margreet Bakkenes D bakkenesmargreet@gmail.com
Tessa van de Greijn E tessazeggelaar@hotmail.com
Tessa van de Greijn F tessazeggelaar@hotmail.com
     

Materialen commissie

Maarten van den Bosch    
Twan Hop    
Sjoerd Gerlofsma    
Mart Postma    
Kars Pos    

Sportpark Slingerbos

Jan Hop   jan@stichtingsportparkslingerbos.nl
Mark van der Greijn   mark@stichtingsportparkslingerbos.nl
Jan-Tonny Visser   jantonny@stichtingsportparkslingerbos.nl
     

Scheidsrechtercommissie

Marjelle Koornwinder Scheidsrechters  scheidsrechters@ckvunitas.nl
Maarten Doeswijk Scheidsrechters  scheidsrechters@ckvunitas.nl
Jaspert Korevaar Scheidsrechters   
     

Vrijwilligers

Lara Kreikamp   vrijwilligers@ckvunitas.nl
Astrid Peters   vrijwilligers@ckvunitas.nl
Margreet Bakkenes   vrijwilligers@ckvunitas.nl
     

Overige contactpersonen

     
Monique Kofflard Ledenadministratie ledenadministratie@ckvunitas.nl
Bertha & Teunis Kok Klaverjassen tk56@kpnmail.nl
Erik Schuiling Website & ICT erik@ckvunitas.nl