Wie doet wat?

Binnen onze vereniging zijn veel vrijwilligers actief. Hieronder ziet u wie wat doet.

Bestuur

Jan Hop Voorzitter voorzitter@ckvunitas.nl
Margreet Bakkenes Secretaris info@ckvunitas.nl
Frank Wever Penningmeester penningmeester@ckvunitas.nl
Jesse de Ruigh Technische zaken tc@ckvunitas.nl
Jan van der Velde Sponsorcommissie sponsoring@ckvunitas.nl
Jesse Roozeboom Facilitaire zaken facilitair@ckvunitas.nl
Jan Tonny Visser Kantine  jantonny@stichtingsportparkslingerbos.nl
     

Contactpersonen Senioren technische commissie ( TC )

Wendy Groen Voorzitter TC tc@ckvunitas.nl
Arjen Houtman Contactpersoon selectie  
Gert-Jan van de Glind Contactpersoon selectie  
Mark Wijnholds Senioren 3,4,5  
Wendy Groen Senioren 6, Midweek & Recreanten  
Maarten Bakker Hoofdklassemanager hoofdklassemanager@ckvunitas.nl
     

Contactpersonen Jeugd Technische Commissie ( JTC )

Marleen Wijnholds Voorzitter jtc@ckvunitas.nl
Lara Kreikamp
Chantal Houtman
A1 - A2 - A3 - B1 - B2
 
 
Ineke de Boer B3 - B4 - C3 - C4  
Jort Wiegersma C1 - C2 - D1 - D2  
Ineke de Boer D3 - D4  
Gerrit Bruinink E1 t/m E8  
Ineke de Boer F1 - F2  
     

Coördinatoren jeugd teams

Lara Kreikamp
Chantal Houtman
A1 - A2 - A3
 
 
Lara Kreikamp
Chantal Houtman
B1 - B2
 
 
Christiaan Houtman B3 - B4  
Jort Wiegersma
Mike van Boven
C1 - C2
 
 
Christiaan Houtman C3 - C4  
Jort Wiegersma
Mike van Boven
D1 - D2
 
 
Pauline van de Greijn
Jojo Wiegersma
D3 - D4
 
 
Gerrit Bruinink
Hessel van der Bij
(coördinerende trainers)
E
 
 
Danielle van de Glind
Rosalie van den Hoorn
(coördinerende trainers)
F
 
 
Chantal Houtman Kangoeroes
 
 
     

Wedstrijdsecretariaat

Annemieke van Laar Senioren annemieke_van_laar@hotmail.com
Christine Boonstra A Arijan.boonstra@upcmail.nl
Wilco Klomps B jwcklomps@gmail.com
Leoni Enklaar C enklaar@solcon.nl
Margreet Bakkenes D bakkenesmargreet@gmail.com
Tessa van de Greijn E tessazeggelaar@hotmail.com
Tessa van de Greijn F tessazeggelaar@hotmail.com
     

Materialen commissie

Maarten van den Bosch    
Twan Hop    
Sjoerd Gerlofsma    
Mart Postma    
Kars Pos    

Sportpark Slingerbos

Jan Hop   jan@stichtingsportparkslingerbos.nl
Mark van der Greijn   mark@stichtingsportparkslingerbos.nl
Jan-Tonny Visser   jantonny@stichtingsportparkslingerbos.nl
     

Scheidsrechtercommissie

Marjelle Koornwinder Scheidsrechters intern scheidsrechters@ckvunitas.nl
Gerrit van der Beek Scheidsrechters extern scheidsrechters@ckvunitas.nl
Jaspert Korevaar    
     

Vrijwilligers

Lara Kreikamp   vrijwilligers@ckvunitas.nl
Astrid Peters   vrijwilligers@ckvunitas.nl
Margreet Bakkenes   vrijwilligers@ckvunitas.nl
     

Overige contactpersonen

     
Monique Kofflard Ledenadministratie ledenadministratie@ckvunitas.nl
Bertha & Teunis Kok Klaverjassen tk56@kpnmail.nl
Erik Schuiling Website & ICT erik@ckvunitas.nl