Nieuws

03-05

Er hebben zich 77 kinderen opgegeven voor het Unitas/Tactief jeugd kamp!

24, 25 en 26 mei is al bijna!!

Om jullie meer informatie te geven over de plek waar we heen gaan, hierbij de volgende hint:

3 Unitas teams zitten in een poule van de plaats waar we heen gaan......

Voor de kinderen die opgegeven zijn maar nog niet betaald hebben:

Betalen kan naar NL67RABO0354690213 t.n.v. CKV Unitas-Perspectief o.v.v. voor- en achernaam kind zoals opgegeven

De kampkosten zijn 45 euro. Het 2e kind uit 1 gezin dat mee gaat betaald 35 euro.