Nieuws

16-07

Unitas bouwt: dit keer aan een gezonde structuur. In Maart van dit jaar hebben we in de ingelaste ledenvergadering het voorstel gedaan om een Stichting op te richten van waaruit we de accommodatie gaan beheren. Afgelopen week is de Stichting Sportpark Slingerbos daadwerkelijk opgericht; een belangrijke mijlpaal in het bouwtraject. De stichting heeft als doelstelling het beheren en exploiteren van de nieuw te bouwen accommodatie en velden. Vanuit de stichting zullen we contracten met onze derde partijen (voor verhuur slingerbos) aangaan. Daarnaast zal vanuit de stichting de nieuw te bouwen accommodatie worden beheerd. De komende tijd zullen we samen met de vereniging Unitas/Perspectief gaan bekijken hoe het verenigingsbestuur en het stichtingsbestuur samen de vele uitdagingen aangaan om tot een gezonde werkverhouding te komen.

De bestuurders van de stichting zijn:

Mark van de Greijn
Jan Tonny Visser
Jan Hop

De komende 2 jaar zullen we vanuit de stichting met name bezig zijn met de realisatie van de nieuwbouw en het opnieuw inrichten van het Sportpark Slingerbos

Fijne vakantie


Webshop

webshop logo

only korfbal logo

Archief

Reclame