Nieuws

29-01

De afgelopen periode zijn er diverse belangrijke stappen gezet in de bouwplannen op sportpark Slingerbos. Intensief overleg heeft er nu toe geleid dat er unaniem gekozen is voor een bouwontwerp. De bijbehorende tekening is uitgewerkt en het wachten is nu op een overzicht van de te verwachten bouwkosten. Na toetsing kan er definitief worden overgegaan tot een opdrachtverlening. Hierbij is de belangrijkste voorwaarde dat de bouw- en exploitatiekosten kunnen worden gedragen door de Stichting en Unitas/Perspectief en de Handbalvereniging Harderwijk.
 
Om de totale exploitatie draaglijk te maken is elke euro zeer welkom. Vanuit de Stichting Sportpark Slingerbos worden diverse initiatieven (obligatielening, diverse subsidieaanvragen en overige aanvragen bij fondsen) op touw gezet. De acties vanuit de beide verenigingen, zoals onlangs de gezamenlijke ‘snert’ actie dragen ook enorm bij aan de bouwplannen. Vanuit de Stichting willen we iedereen vragen om het jaar 2018 optimaal te gebruiken voor acties en crowdfunding.
 
Een ander belangrijk proces in de bouwplannen is het gemeentelijke traject. De Stichting is erg blij met de aangeboden hulp vanuit de gemeente door het beschikbaar stellen van een deskundige op het terrein van de vergunningsaanvraag. De afgelopen weken is maar weer duidelijk geworden langs hoeveel  stations een dergelijke aanvraag moet passeren en hoeveel (mogelijke) obstakels er nog moeten worden genomen. Dit intensieve traject zal zoals nu lijkt langer duren dan gepland. Daarbij komt nog de lobby die door de beide verenigingen gevoerd wordt om de bouw van de sporthal naar voren te halen ook gezien de gunstiger exploitatie. Het lijkt erop dat dit meer en meer de goede kant op gaat, maar er zal nog veel water door de Rijn moeten lopen alvorens dit te realiseren. 
 
We proberen nog steeds aan te sturen op een start van de bouw aan het einde van dit jaar gezien ook de subsidievoorwaarden. Echter een start eind januari 2019 lijkt een reëler scenario te worden. Dat zal dan vrijwel gelijk vallen met de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden. Aangezien de relatie met de gemeente uitstekend verloopt zal dit niet leiden tot het intrekken van de subsidie.
 
We verwachten eind februari een 3D-tekening beschikbaar te hebben, die met de leden van beide verenigingen gedeeld zal worden.  Ook zullen de bewoners van de wijk Slingerbos worden uitgenodigd om de bouwplannen te bespreken. 
 
Tot zover deze update.
 
De Bouwcommissie en Stichting Sportpark Slingerbos
 


Agenda

Webshop

webshop logo

only korfbal logo

Archief

Reclame