Nieuws

22-04

Op weg naar een jeugdopleiding vol ontwikkeling en kansen

Unitas is al jaren in veel opzichten een vereniging op hoog niveau. De selectie en de hoogste jeugdteams spelen al 15 jaar op het landelijk hoogste of één-na-hoogste niveau. Unitas heeft daarnaast het streven om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren door sociaal te zijn en sport, in fantastische vorm van korfbal, aan te bieden voor iedereen.

Sportverenigingen moeten zich aanpassen aan maatschappelijke veranderingen om aantrekkelijk te blijven voor sportende kinderen en hoe sluit je aan bij de verwachtingen van deze tijd? Hoe combineer je plezier, leren & ontwikkelen, sporten en winnen met elkaar? De JTC heeft zich de laatste jaren verdiept in diverse ontwikkelingen. Wij hebben kennis opgedaan bij de sportwetenschap, het KNKV en andere sportverenigingen om onze jeugdopleiding weer vooruitstrevend en ´best-practice' te maken. Het plan voor een jeugdopleiding vol plezier, ontwikkeling en kansen is het resultaat.

We hebben als doel om alle kinderen de kans te geven om te korfballen op gepast niveau. We beginnen in het volgende seizoen bij de E en F-jeugd (in het seizoen 20/21 hebben wij al geëxperimenteerd met diverse aspecten van het nieuwe beleid). Dit gaan we doen door drie belangrijke veranderingen die we hieronder kort uitwerken:

  1. De teams gaan nog meer samen en door elkaar trainen. Ongeveer met 3 teams (± 6 kinderen per team) tegelijk.
  2. De teamindeling zal ingevuld worden met aandacht voor speelsheid en fanatisme om te korfballen. Minder dan vorige jaren zal aandacht gegeven worden aan wat kinderen al kunnen of hoe effectief ze korfballen.
  3. De teams krijgen allemaal 1 of 2 trainers plus een coördinerend trainer. De coördinerend trainer is een ervaren trainer met overzicht over de spelers én trainers. Deze trainer heeft een coachende rol voor zowel trainers als spelers. Alle jeugdtrainers worden gestimuleerd om KT2 cursus van het KNKV te volgen.

 

Met het nieuwe jeugdplan willen we onze aandacht meer geven aan de kinderen die later ontwikkelen, zowel fysiek als korfballend en aan kinderen die later op korfbal komen. Met welke nieuwe punten gaan we meer rekening houden?

  • Sommige kinderen zijn langer ‘speels’ dan anderen (sommigen misschien wel altijd).
  • Kinderen die laat in het jaar geboren zijn, kunnen fysiek in het nadeel zijn en het lijkt dan misschien dat ze daardoor minder effectief of goed kunnen korfballen.
  • Als je talent nog niet te zien is in de beginjaren dat je op korfbal zit, wil niet zeggen dat je het niet hebt. En andersom; als je in de jonge jeugd bij de betere spelers van je generatie hoort, wil dat niet zeggen dat dat een paar jaar later nog steeds zo is.
  • Het is verleidelijk om talenten proberen te herkennen in de jonge jeugd, maar wetenschappelijke studies van universiteiten en sportbonden hebben aangetoond dat dit heel moeilijk is. Daarmee is het ook niet nuttig om 'talenten' aan te wijzen, samen in een team te doen en daar de meeste aandacht aan te geven.

 

Het doel van ons vernieuwde jeugdbeleid is een bloeiende en gezonde jeugdafdeling te bouwen, waarin we een goede basis leggen voor het behoud van jeugdleden en een goede ontwikkeling van onze jeugdleden zodat we met de C1/C2, B1/B2, A1/A2 op zo’n hoog mogelijk niveau kunnen korfballen en daarmee ook de toekomst van onze seniorenteams op hoog niveau mogelijk maken. We gaan geregeld evalueren of we op de goede weg zijn en waar nodig gaan we bijstellen.

 

Het zou goed kunnen dat het nieuwe jeugdbeleid vragen, opmerkingen en misschien wel aanmoedigingen oproept. We willen jullie goed uitleggen en informeren over de keuzes die gemaakt zijn. De komende tijd zullen we meer informatie verstrekken. Als er veel vragen komen, organiseren we waarschijnlijk een (digitale) bijeenkomst. We zijn bereikbaar via jtc@ckvunitas.nl

 

De Jeugd Technische Commissie en Het bestuur van CKV Unitas/Perspectief