Nieuws

16-09

Op woensdag 13 oktober 2021 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van korfbalvereniging Unitas worden gehouden. Tijdens deze vergadering zal het algemene jaarverslag, het financiele jaarverslag en de begroting voor de komende jaren worden vastgesteld. Ook zullen er vijf nieuwe bestuursleden worden gekozen vanwege het aftreden van Niels van der Beek, Robert den Hartog en Jos Aikema uit het bestuur. Vanuit het bestuur zullen vijf nieuwe kandidaten worden voorgesteld en vanuit de vereniging kunnen tegenkandidaten worden voorgesteld voor deze verkiezing. Deze tegenkandidaat dient zelf in de stemmen met de kandidaatstelling en de kandidaatstelling moet worden ondersteund door tenminste 3 leden.

Wanneer een lid vanuit de vereniging ook een voorstel wil laten bespreken op de Algemene Ledenvergadering, kan hij/zij dit voorstel tenminste 14 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit voorstel moet dan zijn ondertekend door tenminste één/tiende van het aantal leden voordat het besproken kan worden op de ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden in ons nieuwe accomodatie en is toegankelijk voor onze leden, ereleden en ouders van onze jeugdleden. Minimaal twee weken voor 13 oktober 2021 zal de agenda worden gepubliceerd op de website als ook het jaarverslag. Het financiele jaarverslag is dan op te vragen bij de penningmeester.