Nieuws

25-04

Woensdag 26 april zal de contributie over Q1 2023 geïnd gaan worden met als omschrijving “Contributie Unitas Q1 2023”

Mocht je vragen hebben met betrekking tot de inning van de contributie neem dan gerust contact met ons op via de mail via penningmeester@ckvunitas.nl

Graag onder vermelding van je naam en telefoonnummer.