Nieuws

17-10

Update 20-10 // De B1 en A3 hebben een andere trainingstijd gekregen.

Iets later dan gehoopt publiceren we hierbij het trainingsrooster voor het zaalseizoen. De afgelopen weken is er hard gewerkt om dit schema in elkaar te zetten, opnieuw een flinke uitdaging wegens de beperkte zaalruimte.

Het trainingsschema voor de zaal gaat in vanaf 23 oktober. Hieronder volgt een toelichting op dit schema.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat elk team de mogelijkheid krijgt om ten minste twee keer per week één uur te trainen. Daar waar hiervan afgeweken wordt is dit in overleg gebeurd met de trainers.

Beperkte zaalruimte en gevolgen daarvan

Door de toename van het aantal (jeugd) teams (zeven extra teams ten opzichte van vorig seizoen) en de beperkte zaalcapaciteit (gelijk gebleven met afgelopen jaar), is de indeling dit zaalseizoen uiterst krap. In het trainingsrooster is er rekening mee gehouden dat alle trainers zowel training kunnen geven als zelf kunnen trainen.

Welke gevolgen heeft de beperkte zaalcapaciteit?

Wijziging in tijdstip

De trainingen van verschillende jeugdteams starten om 17.00 uur. Dit is voor veel trainers (maar ook voor ouders en kinderen) een uitdagend tijdstip. We hebben helaas geen mogelijkheid om de trainingen later te starten.

Wijziging in trainingsdagen

Ten opzichte van het veld zullen veel teams op een andere dag trainen. We begrijpen dat dit voor (jeugd) spelers en ouders niet ideaal is maar helaas hebben we dit niet kunnen voorkomen.

Twee dagen na elkaar trainen

De E-teams en de C4 trainen twee dagen achter elkaar. We zijn ons ervan bewust dat dit in verband met de belasting van onze jeugdspelers dit niet ideaal is. Helaas is een ander trainingsschema echt niet mogelijk. We vragen de trainers om in hun training waar mogelijk rekening te houden met de belasting voor de spelers.

Meerdere teams tegelijkertijd in het RSG

Het RSG moet soms gedeeld worden met ander team. Dat kan behoorlijk passen en meten zijn. We zijn ons daarvan bewust, maar om iedereen twee keer per week te kunnen laten trainen, is dat helaas noodzakelijk. Met name voor de wat ‘oudere’ jeugdteams kan dit behelpen zijn. Dit geldt voor de C4 en C5 op woensdag en de B3 en D6 op donderdag. We vragen de trainers om samen goed te overleggen over de verdeling van de ruimte. Eventueel kunnen jullie ook uitwijken naar het kleinere zaaltje van het RSG.

Toelichting zalen

Dit jaar maken we gebruik van drie verschillende trainingslocaties. De Sypel (zaal 1 en 2), De Bogen en het RSG.

Sypel 2

De Sypel 2 huren we op dinsdag tegelijkertijd met VVH (volleybal). Wij hebben van 17-18 u twee derde van de zaal tot onze beschikking en van 18-19 u een derde. We vragen de trainers om in goed overleg met VVH de verdeling van de zaal te regelen.

Op dit moment zijn er nog een aantal maandagen waarop wij de Sypel 2 slechts tot 20.30 tot onze beschikking hebben. Dit gaat om 27 november, 11 december, 15 januari, 22 januari, 12 februari en 18 maart. Zoals het er nu uitziet moeten we dan uitwijken naar andere zalen. Hier zijn we mee bezig. De teams die mogelijk in een andere zaal moeten trainen op deze data worden hier later over ingelicht.

RSG

Voor het RSG geldt dat wij vaak zelf verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van de zaal. Hierover zal contact opgenomen worden met de trainers.

Materialen

De materialencommissie zorgt ervoor dat de juiste ballen verdeeld worden over de zalen. Mocht er verder iets ontbreken of mocht je ergens tegenaan lopen? Contact Maarten (0646393341) of Kars (0612995160).

Vragen?

Met eventuele vragen kunnen trainers terecht bij de coördinator.

Het trainingsrooster vind je hier. De trainingstijd voor de kangoeroes volgt nadat het wedstrijdsschema voor de zaterdagen bekend is gemaakt.