Nieuws

01-05

Aanstaande zaterdag zal voorafgaand aan de wedstrijd Unitas/Perspectief 1 – Mid-Fryslân/ReduRisk 1 een minuut stilte in acht worden genomen ter nagedachtenis aan het overlijden van mevrouw Wilhelm en Jaap Landman.

Mevrouw Wilhelm is erelid van onze vereniging en Jaap Landman is de vader van Jolien en schoonvader van Jort.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

Het bestuur