Nieuws

07-02

Na intensieve onderhandeling met de buurt hebben we afgelopen donderdag een akkoord bereikt met de wijkvereniging Slingerbos.
Dit akkoord is vastgelegd in een zogenaamd convenant waarbij afspraken zijn gemaakt hoe we als goede buren met elkaar omgaan en zal er voor zorgen dat de buurt zijn/haar bezwaren bij de rechtbank intrekt. De afspraken in dit convenant zullen uitgebreid met eenieder gedeeld worden zodat we ook kunnen toezien op een goede manier van gebruik van ons sportpark en het verminderen van de overlast die de omwonenden kunnen ervaren van ons. 

Daarnaast hebben we afgelopen donderdag het akkoord gekregen op onze hypotheek. We zullen tegen zeer gunstige hypotheek rente een lening van 25 jaar aangaan. Dit waren de laatste 2 hobbels die genomen moesten worden. Niks staat ons in de weg om te gaan beginnen. De exacte datum moet nog met de bouwer worden afgesproken maar hoogstwaarschijnlijk wordt dit 9 of 16 maart. Vanaf begin maart zullen we de bouwplaats gaan inrichten en graafwerkzaamheden opstarten.

Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen er mogelijk ook activiteiten zijn die wij zelf als leden zouden kunnen verzorgen. Dit zal in de loop van de tijd duidelijk worden en hier zullen dan t.z.t. vrijwilligers voor gezocht gaan worden. (Vele handen maken licht werk en het kan een hoop geld schelen). 

Al met al super nieuws!

Uiteraard is er voor de inrichting van het gebouw (als het eenmaal gebouwd is) nog wel geld nodig. Hier hopen we op eenieder te kunnen rekenen bij de inzet van de verschillende acties die hier voor georganiseerd zijn en worden. Zo ook de snert-actie komende zaterdag. Alle opbrengsten hieruit zullen ten goede komen aan de inrichting van ons nieuwe clubhuis. Dus we hopen dat er komende zaterdag veel snert verkocht gaat worden door onze enthousiaste leden!

 


Agenda

Webshop

webshop logo

only korfbal logo

Archief

Reclame