Nieuws

10-03

De oplettende toeschouwer heeft het al lang geconstateerd. De jonge talenten van de D1 lopen al sinds het begin van het seizoen in nieuwe schitterende kleding met bedrukking van Camas IT / Perspectief. De officiële handelingen lieten door omstandigheden echter op zich wachten. U kent dat wel; druk, druk, druk. En ook het stukje in de media liet op zich wachten.

Op zaterdag 18 januari jl. werd het contract ondertekend door Peter Wijnholds. Als vader van 3 jonge Unitassers is hij als mede-directeur van Perspectief nauw betrokken bij onze vereniging. Na het sponsorschap van Perspectief volgt nu ook het sponsorschap van Camas IT.

Camas IT is een 100% dochter van Perspectief en is in 2018 opgericht als zelfstandige organisatie voor het beheer van CAMAS (verzuimsysteem van Perspectief) en de daarin vastliggende data. Daardoor voldoet CAMAS aan hoge veiligheidseisen, privacy richtlijnen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens en verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Via deze weg willen wij Camas IT en Perspectief bedanken voor de steun aan onze vereniging en de D1 in het bijzonder.