Nieuws

01-12

Inmiddels is er bericht gekomen vanuit het KNKV dat de competitie doorgaat, tussen 9.00 en 17.00 uur. De wedstrijden die later dan 17.00 uur eindigen, komen te vervallen. Voor het breedtekorfbal tellen de wedstrijden mee voor de competitie. In het wedstrijdkorfbal worden de gespeelde wedstrijden als oefenwedstrijden beschouwd. De competitie van het wedstrijdkorfbal wordt door het KNKV stopgezet. In plaats hiervan komt er een aangepaste (nader te bepalen) competitie.

We gaan ervan uit, dat alle ingedeelde vrijwilligers (scheidsrechters, zaalwachten, jurytafel, autorijders) het huidige schema aanhouden. Indien een individuele sporter niet mee kan doen met een wedstrijd, dient diegene zich via de normale kanalen (wedstrijdsecretariaat) af te melden, in principe voor woensdag 19.00 uur. Indien een wedstrijd om welke reden dan ook, komt te vervallen, zal de eventuele beschikbare zaal op dat moment ingevuld worden door het bestuur, TC en/of JTC.

Deze aanpassingen gelden voor de komende 3 zaterdagen (4, 11 en 18 december).

Eventuele wijzigingen op de coronamaatregelen zullen op de voet gevolgd worden en gecommuniceerd worden via de website.

Heb je vragen? Neem contact op met de teamcoördinatoren van de TC en/of JTC of het bestuur.