Eigen actie's

20000
9200 
05-04

Zoals al eerder te lezen was zijn we gestart met de bouw en wat voor start.....

Over de afgelopen weken is het gehele bouwterrein klaargemaakt voor de bouw door de firma Kamphorst. Denk daarbij aan de bouwinrit, het uitvlakken van het bouwvlak en het aanbrengen van een puinlaag waardoor het bouwverkeer veilig het terrein op kan.  Daarnaast is onze hoofdaannemer Willem van der Velde begonnen met het uitzetten van het bouwvlak, uiteraard een secuur werkje....de juiste afmeting, de juiste hoogte, afstemming met de gemeente etc.


Lees verder

24-03

De bouw van het nieuwe clubhuis is inmiddels gestart. Via https://www.ckvunitas-perspectief.nl/site/fieldcam kunt u op de hoogte blijven van wat er zich allemaal afspeelt op het bouwterrein.
Tussen 7:00 en 17:00 wordt er iedere 30 seconden een foto gemaakt. Zo blijft u dus op de hoogte van wat er allemaal gebeurd op de Bouw.


07-02

Na intensieve onderhandeling met de buurt hebben we afgelopen donderdag een akkoord bereikt met de wijkvereniging Slingerbos.
Dit akkoord is vastgelegd in een zogenaamd convenant waarbij afspraken zijn gemaakt hoe we als goede buren met elkaar omgaan en zal er voor zorgen dat de buurt zijn/haar bezwaren bij de rechtbank intrekt. De afspraken in dit convenant zullen uitgebreid met eenieder gedeeld worden zodat we ook kunnen toezien op een goede manier van gebruik van ons sportpark en het verminderen van de overlast die de omwonenden kunnen ervaren van ons. 

Daarnaast hebben we afgelopen donderdag het akkoord gekregen op onze hypotheek. We zullen tegen zeer gunstige hypotheek rente een lening van 25 jaar aangaan. Dit waren de laatste 2 hobbels die genomen moesten worden. Niks staat ons in de weg om te gaan beginnen. De exacte datum moet nog met de bouwer worden afgesproken maar hoogstwaarschijnlijk wordt dit 9 of 16 maart. Vanaf begin maart zullen we de bouwplaats gaan inrichten en graafwerkzaamheden opstarten.

Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen er mogelijk ook activiteiten zijn die wij zelf als leden zouden kunnen verzorgen. Dit zal in de loop van de tijd duidelijk worden en hier zullen dan t.z.t. vrijwilligers voor gezocht gaan worden. (Vele handen maken licht werk en het kan een hoop geld schelen). 

Al met al super nieuws!

Uiteraard is er voor de inrichting van het gebouw (als het eenmaal gebouwd is) nog wel geld nodig. Hier hopen we op eenieder te kunnen rekenen bij de inzet van de verschillende acties die hier voor georganiseerd zijn en worden. Zo ook de snert-actie komende zaterdag. Alle opbrengsten hieruit zullen ten goede komen aan de inrichting van ons nieuwe clubhuis. Dus we hopen dat er komende zaterdag veel snert verkocht gaat worden door onze enthousiaste leden!

 


12-01

2020 is weer begonnen en we zullen het weten ook!

 

We hebben van de week te horen gekregen dat de borgstelling bij de gemeente Harderwijk van 500.000 euro goedgekeurd is. Dit was een verplichte eis om een hypotheek te kunnen krijgen. Nu deze drempel genomen is zijn we direct met de hypotheekverstrekker om tafel gegaan om eea in gang te zetten.

 

Dit is helaas nog niet de laatste hobbel voordat we kunnen starten met de bouw. Vanuit de buurt ligt er nog een...............


Lees verder

25-09

Vanochtend tijdens een rondje op het veld troffen we onder andere onderstaande dingen aan. Helaas lijkt het lastig om fatsoenlijk met ons nieuwe veld en materiaal om te gaan.

Graag vragen we jullie hulp om elkaar aan te spreken en te helpen om de boel netjes te houden:
- De metalen voeten moeten in de houders buiten de hekken.
- Laat geen spullen achter in de dug out of velden (in dit voorbeeld bidons, paraplu's en vorken) als je klaar bent met trainen.
- Ga je als laatste van het veld, doe het hek dan dicht.

 

 


02-03

Zoals jullie elders al hebben kunnen lezen start de aannemer maandag 4  maart met de aanleg van de nieuwe korfbal en handbal velden.
Onderstaande groep vrijwilligers is daarom alvast zaterdag begonnen met de voorbereidingen om het de aannemer zo makkelijk mogelijk te maken. Zo zijn de sponsorborden verwijderd, de  dug outs weggehaald, de vlaggemasten verwijderd en is het scorebord weggehaald. Onder het motto vele handen maken licht werk waren de heren vanmorgen mooi op tijd klaar. Iedereen bedankt voor de hulp.

U kunt vanaf nu ook mee kijken wat er op de velden gebeurd is. Dit kunt u doen op de speciale bouwcam pagina. Hier is een timelaps te zien van de werkzaamheden. 

 


02-03

Wilt u mee kijken om te zien wat er allemaal op het veld van de club gebeurd tijdens de verbouwing?? Dat kan vanaf heden. Via een speciale pagina kunt u mee kijken wat er allemaal op het veld gebeurd. Veel kijk plezier.


30-12

Zo aan het einde van het jaar toch nog even een bericht van de bouwcommissie. Misschien hebben jullie het gelezen in de krant de aanvraag voor het nieuwe clubgebouw is in volle gang. Verschillende hobbels worden genomen door de commissie in samenwerking met de gemeente. Het ziet er wat dat betreft erg goed uit. Naast de aanvraag voor het nieuwe clubgebouw worden er ook zeer grote stappen gemaakt voor de nieuwe velden, Jan Tonny is de trekker op dit gebied. Zoals het er nu naar uitziet gaat de gemeente


Lees verder

09-09

We maken grote sprongen met de bouw. Zoals jullie misschien gezien hebben hangen er regelmatig tekeningen en schetsen bij de ingang van het clubgebouw. De schetsen en plattegronden worden steeds nauwkeuriger en we zoomen op steeds meer detail in.


Lees verder

11-04

Het is alweer een tweetal maanden geleden dat we een update hebben gegeven. Op dat moment hadden we de tekeningen rond en was het wachten op een offerte van de bouwer. Deze hebben we inmiddels ontvangen en op haalbaarheid getoetst. Helaas viel de offerte erg hoog uit waardoor wij genoodzaakt waren om het traject met deze bouwer te stoppen. De totale hypotheeksom die wij nodig hadden om dit traject te kunnen ondersteunen was ver boven onze begroting en drukte te zwaar op onze gezamenlijke exploitatie. 


Lees verder

29-01

De afgelopen periode zijn er diverse belangrijke stappen gezet in de bouwplannen op sportpark Slingerbos. Intensief overleg heeft er nu toe geleid dat er unaniem gekozen is voor een bouwontwerp. De bijbehorende tekening is uitgewerkt en het wachten is nu op een overzicht van de te verwachten bouwkosten. Na toetsing kan er definitief worden overgegaan tot een opdrachtverlening. Hierbij is de belangrijkste voorwaarde dat de bouw- en exploitatiekosten kunnen worden gedragen door de Stichting en Unitas/Perspectief en de Handbalvereniging Harderwijk.


Lees verder

06-12

In de Sportnieuwsbrief van de Gemeente Harderwijk staat een stuk over de plannen voor het nieuwe clubhuis.
 

Leuk om te lezen.


Lees verder

18-09

Ben je ook zo nieuwsgierig waar we staan met de bouwplannen? Op vrijdag 22 september is de bouwcommissie in het clubgebouw aanwezig om een korte update te geven over de plannen.

Er zal ingegaan worden op de volgende punten:

  • Status stichting
  • Bouwplannen velden, Accommodatie, Sporthal
  • Status gesprekken gemeente
  • Exploitatie – lening gesprekken
  • Tijdslijnen / planning bouw
  • Status acties (thermometer)

Onder het genot van een bakje koffie kan je natuurlijk al je vragen stellen aan de aanwezige bouwcommissie leden.
Dus kom allen op vrijdag 22 September van 19.30 – 20.30 uur!!

De Bouwcommissie


14-09

Er is een nieuwe tussenstand voor Unitas Bouwt. Inmiddels is er 10.000€ opgehaald waarvoor dank.
Een specificatie:
 

Verloting zaal

2000

Kok was programma

1000

24 uur schieten A1/B1

1250

Sponsorloop jeugd

2750

Loten Buiten

500

koningdag verkoop

1350

Schoolkorfbal, incl Jam

1150


16-07

Unitas bouwt: dit keer aan een gezonde structuur. In Maart van dit jaar hebben we in de ingelaste ledenvergadering het voorstel gedaan om een Stichting op te richten van waaruit we de accommodatie gaan beheren. Afgelopen week is de Stichting Sportpark Slingerbos daadwerkelijk opgericht; een belangrijke mijlpaal in het bouwtraject. De stichting heeft als doelstelling het beheren en exploiteren van de nieuw te bouwen accommodatie en velden. Vanuit de stichting zullen we contracten met onze derde partijen (voor verhuur slingerbos) aangaan. Daarnaast zal vanuit de stichting de nieuw te bouwen accommodatie worden beheerd. De komende tijd zullen we samen met de vereniging Unitas/Perspectief gaan bekijken hoe het verenigingsbestuur en het stichtingsbestuur samen de vele uitdagingen aangaan om tot een gezonde werkverhouding te komen.

De bestuurders van de stichting zijn:

Mark van de Greijn
Jan Tonny Visser
Jan Hop

De komende 2 jaar zullen we vanuit de stichting met name bezig zijn met de realisatie van de nieuwbouw en het opnieuw inrichten van het Sportpark Slingerbos

Fijne vakantie